Furu sira taa-ma

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Mali furu sira taa-ma coko. Furu ye ko kôrô ye, a bé kè kabi lawale la an bèma cèw fè, furu ye fèn barikaman ye, fèn bonya ta, bè te furu kèla ye. Ni gnein bô la muso dô fè, k'i b'a fè furula, i'b'a gnèfô ' somôgôw ye o'l'uw de be a sira taa ma. I'ka môgôw be wuli ka se muso somɔgɔw fana ma ka gnein fô u'ye ko an b'a fè ka i den muso nyini an den cè furula, o'be kè ka sôrô i si sera furu ma. Furu ko kuman fôlen min kè,muso somôgô be sôrô ka don di aw man ni a be na jabi minè. Y'ani o'don di len tiè, u' be kôlôsiliw boloda aw kan. Ni don di len na aw be segi ka taa jabi nôfè,u'be se ka son,ina fô u'be se ka ban. Ni u'sona u' b'a fô a ye na ni woro ye, aw be kuman furu na folo ni minè kolon songôw kan ni musaka wèrèw.

Woro fôlô ye woro den tan ni fila ni baa kelen ni kèmè fila, woro fôlô bôlen ko,woro filan abe sôrô ka na. Woro filana ye woro den bi saba ni wôrô ye, o'bôlen kô woro saba na, woro sabana ye woro pagna kelen ye, aw be ka furu don boloda. Furu nafolo be sara ni aw ka se cogo ye y'ani furu don tiè.