Aller au contenu

Da Lat

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Da Lat
Da Lat

Da Lat (Đa Lat) bɛ Lam Dong, Vietnam kogo dugu nyogo fa. Fôlô fôlô donso cè dô tun bé y'in na tôgô tun ye «sika», donso fariman de tun do. Y'a ni a bé sikasso dugu sigi, a tun sigi l'é bè dugu déni dô la ni o tôgô tun ye ko «bugula». Bugula tun ye dugu déni fitini dô ye mi ma yiriwa kosɛbɛ.