Aller au contenu

Dong Hoi

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Quang Binh
Dong Hoi

Dong Hoi (Đồng Hới) bɛ Quang Binh, Vietnam kogo dugu nyogo fa. Fôlô fôlô donso cè dô tun bé y'in na tôgô tun ye «sika», donso fariman de tun do. Y'a ni a bé sikasso dugu sigi, a tun sigi l'é bè dugu déni dô la ni o tôgô tun ye ko «bugula». Bugula tun ye dugu déni fitini dô ye mi ma yiriwa kosɛbɛ.