Jagomajira

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Aller à la navigation Aller à la recherche

Jagomajira ye jagofεn kofɔli ye k'a mankutu Fɔ a ka Dya a magotigiw ye u ka Na dɔ Лini a la. Jagomajira kεbaa - jagomajirala - bε lakalili Kε jagofεn kan k'a yankan Bonya a nege ka Don mɔgɔw la. A kεli bε Boli kumajago-senw kan kosεbε. O la, a bε Jate masaladɔn waleyabaaraw fε.

Л Ŋ Ɔ Ɛ ε ɔ ɲ ŋ ʃ