Kɔmɔkili dɛsɛ

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Kɔmɔkili dɛsɛ (Kidney failure, insuffisance renale) ye bana ye, min na kɔmɔkili bɛ dɛsɛ k’aka baara kɛ ka ɲɛ. Bana in bɛ tla fla ye juguman an babada kɛcogo. A kɛcogo fla bɛɛ dulonnen kɛnɛya gɛlɛya wɛrɛ la.

A bɛ dɔn ni kreatinin serom hakɛ kɔrɔtali ye.