Kartaje

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Kartaje

Kartaje (Greki: Karkhdon, Latin Carthago, bɔra Fenisikan na Qarthadast min kɔrɔ dugu kura) o bɛ tamashiɲɛkɛ kataa dugu kɔrɔ dɔ ma Tunizi ani kodɔnɲanamaya min yiriwara dugu in makiban kɔnɔ. Kartaje dugu sigilen Tunis daala kɔrɔn fɛ cɛcila kabɔ Tunis dugu cema. Kɔrɔlenlakali la, Fenisika marakɛlaw fɛ Mansamuso Elisa ɲɛmɔgɔya kɔnɔ. A narakɛ dugu ba ye ani nafolo dugu o tuma ka kɛ Mediterane duguw lafagama ba fo kase Punik kɛlɛ sabanan ma.