Kuba

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Kuba ka fasojamana (Ispaniyakan na: República de Cuba) ye jigun jamana ye Karayibu kono. A lakafolen Kuba jigun, Isla de la Juventud, ani jigunfitiniw caman. Kuba duguw labonba ye Habana ye jamana faaba don. Jamana dugu ba filanan ye Santiago de Kuba ye.

Kuba jamanaden be yelen mogo miliyon 11 sanfe. A jatelen jigun manto lajamatigi ye Karayibu kono. A jamanadenw ka sedonko an' uka ladaw boora tayoro caman na, Taino mogow b' ola, ani Cibone, Ispaniya ka mara wati, farafin jonw doni, an' a suruyali Amerika ka Kelenyalen Jamanaw la.


Amerikanisches Mittelmeer NASA World Wind Globe.jpg
Karayibu
AyitiArubaBahamasiBarnadosiCurasaoGrenadaJamaikaKubaSin LusiaSin Vinsan ani GrenadiniwTrinidi ani Tobago