Aller au contenu

Mɛkisiki

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Meksikano Dugu Kelenyalen, espanyikan na: Estados Unidos Mexicanos donnen tugun ni Meksiko ye. Kurufa shariyabaju fasojamana don min be Saheli Amerika. A be danbo saheli ni Kelenyalen Dugus (US) ye, worodugu ni tlebi ni Pasifik Kogoji, worodugukoron ni Gatemala, Belizi, ani Karaibu Ji, koronfe ni Meksiko Jikori.


Saheli Amerika
Amerika ka Kelenyalen JamanawKanadaMɛkisiki