Maninkakan

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Maninka-kan be fo Jine ni a laminin do.

n'a fo da ko Maninka-kan, o fonya bede le ko: Manden-ka-kan. min nu ye bo la manden, o lu kan kanin, an bee y'a don ko Mandenka ye farafinna tlebe siya siyaman fodoba too le di.an be alah fo masa corotani alé mi yan dan maninkakan be fo konowari a be fo malila abe fo jine abe fo burukina gambi senegali