Mototakisi

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Mototakisiw

Mototakisiw (mototaxis)

Takisini ye sɔrɔ yirawasira dɔ ye Segu demisɛn dɔw fɛ wa a bɛ taama nɔgɔya. Bi, siniwa motow ye fan bɛɛ fa i n’a fɔ jakarita, yamaha ani suguya wɛrɛw. I n’a fɔ o se tɛ bɛɛ ye, dɔw diyagoyalen don ka bolimafɛn dɔw ta i n’a fɔ Takisini furancɛ surun dɔw la. O kɛra baara sira ye demisɛn dɔw bolo walasa k’u ka musakaw dakala. [1]

[yɛlɛma | modifier le wikicode]

  1. Mototakisiw (Takisininw) ye sɔrɔ yirawasira dɔ ye Segu Mali la.