Aller au contenu

N'Ko (ߒߞߏ)

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Manden fodobakan sebesun sindi da 1949 le la benjervili kodowari jamae la, Jineka do bolo min too ko Sulemana Kante, a tun donnin do ka koro ko kan o fobaa too siyayanin ka ben kafobolon too lasiyaya le ma, kafo bee moo be lambe a ta yoro la, ka yoro o kan lambe ale kafo o la, o koson, too min tun be a bee lakafo, o le tun be kumaden N'Ko (ߒߞߏ), di. sabu, ni min be a miri lase ko do,o be sogo kuma o le fo ma ko "N'Ko" ka ban k'a la kuma fo, o koson a fo da Manden fodobakan nin ma kayii son Jada tele ko N'Ko, walasa a ni manden kan too lu be bo gnogon ma, yo Soninke-kan, Wolofo-kan, a ni.. o koson sebesun kuda toola da ko N'Ko (ߒߞߏ), k'a ke Manden fodobakan sebe fen di,