Aller au contenu

Ordon

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Ordon (Arabukan la: الأردن) madonnen Ordon ka Hashimi Faamamara, ye jamana ye Tlebi Asia ka munun Suriya Sahara worodugu yanfan ka digi Aqaba Jikori kan. Ordon danbo ni Suriya ye saheli, Iraq sahelikoron, Saudia koron ani worodugu, Aqaba Jikori worodugutlebi ani Tlebi Bada Palestini dugukolo ani Israil tlebi. Ani Israil be je ka Geji Shuu tigiya tla. Ordon dugukolo fanba datugunne ni Arabu Sahara ye. Nka sahelitlebi ye dugukolo duman ye kabii lawale la. Jamana faaba ye Amman.