Aller au contenu

Samoa

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Samoa deutsch

Samoa ye jamana fitinin de ye. Samoa ye gunkun fila ye. Gunkuntogow ye Savai´i ni Upolu ye. U bɛ Pasifik kɔgɔji dalen. U kɛnɛ bonya ye baamɛtɛrɛkɛnɛ 2831 ye. Samoa jamanadenw bɛ mɔgɔ 179000 bɔ bi. Faamadugu tɔgɔ ye Apia ye. Samoa ye peresidanfangajamana de ye. San 2007, Tuiatua Tupua Tamasese Efi kɛra Samoa peresidan ye.

K´a ta san 1914 na ka t´a bila san 1962, Samoa tun bɛ New Zealand ka mara la. San 1962 Zanwuye tile 1, Samoa y´a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta. Wari tɔgɔ ye Tala ye.

Jamanadenw be kuma Samoakan ni Angilɛkan na.

Samoa in Oceania (small islands magnified)
Lefaga, Return to Paradise beach, south coast Upolu Island, Samoa, 2009