Aller au contenu

Saudia Arabu ka Faamamara

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Saudia (madonnen Saudia Arabu ka Faamamara, Arabu la: المملكة العربية السعودية focogo: Al Mamlakah Al Arabiya Assaudiya) ye Arabu jamanaw la bonba ye Cema Koron na. A be danbo ni Urdun ani Iraq saheli ani sahelikoron, Kuwait, Qatar, Bahrain ani Kelenyalen Arabu Emira koron fe, Oman be worodugukoron, Yamani b'a worodugu. Farisi Jikori dalen sahelilkoron, ani Geji Wulen dalen tlebi. A jamanadenw be se mogo miliyon 28 a fere ye bametri kene 2149690 ( milu kene 830000).

Tumado Mansamara in be wele "Lohoroma Misiri Fla Jamana koroyalila kataa Makka ani Madina ma minu ye lohoroma yoro bonyalen ye Silameya la. Misiri fla in be wele Masjid al-Haram ani Masjid Al-Nabawi.