Telefɔni yaalata

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Telefɔni yaalata

Telefɔni yaalata

Telefɔni kura, kɔrɔlenw ani telefɔniminɛnw feereli kɛra dahirimɛ sɔrɔsira ye mɔgɔ caman bolo an ka jamana kɔnɔ bi. Dɔw bɛ telefɔni ni telefɔniminɛnw feere yaala yaala la, dɔw bɛ bitikibaw kɔnɔ, dɔw bɛ nɛgɛbikininw kɔnɔ, fɛn o fɛn ye telefɔni ni telefɔniminɛnko ye, o bɛɛ bɛ sɔrɔ o yɔrɔw la.[1]

[yɛlɛma | modifier le wikicode]

  1. Telefɔni yaalata kɛra sɔrɔyiriwasiraw y’an ka jamanaw kɔnɔ.