Amadu Tumani Ture

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Amadu Tumani Ture

Kɛlɛtigi (lasigilen) Amadu Tumani Ture (bangera Nofanbru tle 4, san 1948 Mopti, Mali la) Mali jamanakuntigi don. A ye Musa Trawere ka fanga dafri san 1991, kasɔrɔ ka fanga segin dugudenw ma o sanna yɛlɛma. A ye saan sɔrɔ jamanakuntigiya kalafliw la san 2002, seginkɛra k'a ta san 2007, takokelen kɔnɔ.