Aller au contenu

Amadu Tumani Ture

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Amadu Tumani Ture

Kɛlɛtigi (lasigilen) Amadu Tumani Ture (bangera Nofanbru tle 4, san 1948 Mopti, Mali la) Mali jamanakuntigi don. A ye Musa Trawere ka fanga dafri san 1991, kasɔrɔ ka fanga segin dugudenw ma o sanna yɛlɛma. A ye saan sɔrɔ jamanakuntigiya kalafliw la san 2002, seginkɛra k'a ta san 2007, takokelen kɔnɔ.