Gana Mansamara

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Gana Mansamara a ka bonyaba la.

Gana Mansamara, a bɛ fɔ fana ko Wagadou (Arabikan: غانا) walima Awkar, tun ye Afiriki Tlebi mansamara ye min tun sigilen bɛ bi saheli-kɔrɔn fɛ Moritani ani Mali tilebin fɛ min tun bɛ yen kabini c. 100 fo ka se c. 1200. Mansamara in sigira Soninke mɔgɔw fɛ, a tun sigilen bɛ Koumbi Saleh faaba la.