Kulikɔrɔ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
View over Kulikoro.jpg

Kulikɔrɔ ye Mali ka dugu ye. A be Jeliba dala. A ni Bamako cɛ ye bamɛtɛrɛ 60. Dugu koroba don. A donnen kosobɛ ni a bada sanuma ye min bɛ sɛgɛrɛ funankɛniw fɛ tilema wati.