Sεbεnnisen

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ
Aller à la navigation Aller à la recherche

Sεbεnnisen ye sεbεnnikεla damanasεbεnni-cogo ye k'a ka masala sεbεnta jago Don ka sεbεnni in kalanbaa Laqaga k'o Sewa wali k'o Lasçn. A ni kumajago-sen bεε ye kelen ye. Ale bε Kε ka kumajago-sen sεbεnnenw Weele.

Л Ŋ Ɔ Ɛ ε ɔ ɲ ŋ ʃ