Mandenkan

Wikipedia, ɔnsikopedi hɔrɔn ka nyɛ

Mandenkan bɛ Mali ka nekun.

Mandenkan be fɔ Jamana caaman de la, i n'a fɔ Mali, Burukina Faso, Lagine, Kodiwuari, Senegali, Gambiya, Gine-bisao, Saralon, ani Liberiya. kɔnɔ, a bɛ fɔ a ma Mali ko bamanankan walima bambara, k'a fɔ a ma Lagine ni Saralon ni Liberiya ko Maninkakan, k'a fɔ a ma Kodiwuari ni Burukina Faso ko Julakan, k'a fo a ma Gambiya ni Gine-bisao ko Mandinko-kan.

Sɛbɛnin do bankira 1949 la , a tɔgɔ N'ko, o bɛ Mandenkan n'a tɔgɔ caaman nin bɛɛ sɛbɛn ka ɲa.